تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

چاپ سوم کتاب "برندسازی تا رسیدن به اوج" چاپ و منتشر شد. کتابی با آموزه‌های کاترین کاپیتا، نویسنده و ترجمه‌ی روان خلیل جعفرپیشه.
کسب‌وکار بدون تفکر برند، مانند چشمک زدن در تاریکی است. ما می‌دانیم چه می‌کنیم، اما طرف مقابل ما را نمی‌بیند. زمانی که سفر کارآفرینی با سفر برندسازی همداستان می‌شوند، ایده‌های کوچک به پدیده‌های بزرگ تبدیل می‌شوند و برندسازی پیشران توسعه در تمامی سطوح واقع خواهد شد. کتاب "برندسازی تا رسیدن به اوج" برای آنهایی است که می‌خواهند کسب‌وکاری سرشار از الهام و احساس بنا کنند، اما فاقد دانش بازاریابی و برندسازی برای به ثمر نشاندن ایده‌ی خود، و تبدیل آن به یک برند بزرگ هستند.
به گفته‌ی مترجم این کتاب: برندسازی تا رسیدن به اوج به عنوان یک راهنمای کامل برندسازی با ارائه‌ی مفاهیم علمی در کنار داستانهای واقعی از دنیای برند یک راهنمای گام‌به‌گام در مسیر ساختِ توأمان برند کسب‌وکار و برند شخصی به شمار می‌رود. این کتاب به شما نشان خواهد داد که چگونه کسب‌وکار خود را از ابتدا در دل یک برند بنا کنید.
کتاب از جستجوی جایگاهی قدرتمند تا ایجاد هویت شفاهی مخصوص برند تا ظاهر و احساس برند را حکایت می‌کند.
نویسنده برای بازاریابی برند، فصلی مفصل را در این کتاب اختصاص داده است. بدون دیده شدن، امکان برندِ پیشران شدن میسر نمی‌باشد. و این بازاریابی است که ما را به سمت دیده شدن و درگیرسازی ذهن‌ها رهنمون می‌سازد.
"برند مرا جولان بده" بیان راههای جولان (وادار کردن دیگران به تصدیق، معرفی و دست به دست کردن محتوا) برند شما برای دیگران هم از نکات مهم اشاره شده در این کتاب است.
علاقه‌مندان برای خرید این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی:
www.marketingshop.ir
مراجعه کنند و یا با شماره تلفنهای فروشگاههای انتشارات بازاریابی:
021-66408251-71
021-66028111-112
تماس بگیرند.