تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

کتاب "تحقیقات بازاریابی در یک هفته" به چاپ چهارم رسید. نویسنده‌ی این اثر پالی برد که به قلم معلم بازاریابی- پرویز درگی و محمدحسن امامی ترجمه شده است.
تحقیقات بازاریابی در یک هفته؛ راهنمای گام به گام برای مدیران، کتابی است بسیار ساده و کاربردی. با مطالعه‌ی این کتاب کوچک اما پرمحتوا که برای هفت روز تنظیم شده، مدیران به درک بسیار خوبی از تحقیقات دست می‌یابند.
این کتاب با آگاهی‌بخشی قدم به قدم به مدیران، از بیان ضرورت تحقیقات بازاریابی شروع می‌شود و سپس مراحل مختلف آن از برنامه‌ریزی گرفته تا انواع تحقیقات، شیوه‌های عمل و نحوه‌ی انجام، چگونگی تجزیه‌و‌تحلیل نتایج و استفاده از نتایج تحقیقات را می‌آموزاند.
این کتاب قرار است با همین صفحات اندک مانند دفتر برنامه‌ریزی هفتگی، ذهن ما و شروع یک پروژه را سامان دهد. حتی می‌تواند در جهت آگاهی مدیران راجع به دلیل انجام تحقیقات بازاریابی، یا اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد و در نهایت، یک زبان مشترک بین مدیر و پژوهشگر پدید آورد که در زمان گفت‌وگو بدانند درباره‌ی چه موضوعاتی صحبت می‌کنند.
علاقه‌مندان برای خرید این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی:
www.marketingshop.ir
مراجعه کنند و یا با شماره تلفنهای فروشگاههای انتشارات بازاریابی:
021-66028111-112

021-66408251-71
تماس بگیرند.