تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : استفن آیزاک
مترجم : سینا قربانلو

پپیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 320 صفحه

سال نشر : 1388
قیمت : 4800 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 192 صفحه
پیشگفتار : دکتر عبدالحمید ابراهیمی، دکتر مرتضی ایمانی راد، دکتر مرتضی عبادزاده، دکتر وفا غفاریان، دکتر داود مسگریان حقیقی
سال نشر : اول
قیمت : 4500 تومان

نویسندگان : پرویز درگی و سیدسعید میرواحدی
تعداد صفحات : 160 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1388
قیمت : 2900 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 112 صفحه
نوبت چاپ : هشتم
سال نشر : 1395
قیمت : 5500 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 256 صفحه

نوبت چاپ : سوم

سال نشر : 1392
قیمت : 14000 تومان

نویسنده : جان میلر، دیوید مور
مترجم : عطیه بطحایی، پرویز درگی
تعداد صفحات : 328 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1385
قیمت : 4200 تومان

قبلی

1

...

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

بعدی