تازه ها
فهرست کتاب ها


چرا زنان خرید می کنند؟

مؤلف: بریدجیت برنان
مترجم: محمدمهدی سروریان
تعداد صفحات : 347 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1400
قیمت : 85.000 تومان

از سنگ تا لعل (مروری بر خاطرات یک کارآفرین) جلد دوم

گردآورنده و تألیف: یوسف داودی
تعداد صفحات : 215 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1400
قیمت : 60.000 تومان

از سنگ تا لعل (مروری بر خاطرات یک کارآفرین) جلد اول

گردآورنده و تألیف: یوسف داودی
تعداد صفحات : 211 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 50.000 تومان

فروش عالی در فروشگاه به زبان مدیر بازاریابی

گردآورنده و تألیف: داریوش عزیززاده
تعداد صفحات : 163 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 75.000 تومان

دهه ی هفتادی ها آدم فضایی نیستند

مؤلف: گویی کاستین
مترجم: فاطمه درگی
تعداد صفحات : 192
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 40,000 تومان

تجزیه و تحلیل بازاریابی دیجیتال

مؤلف: کوین هارتمن
مترجمان: محمدحسین رئیسی، علی نیک سرشت، فرزانه نیک سرشت
تعداد صفحات : 335 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 60.000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

31

بعدی