تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده: انوشه ترابی

پیشگفتار: پرویز درگی

تعداد صفحات : 232 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 12000 تومان

نویسنده : الکساندر چرنو
مترجم : دکتر الهام فرید چهر
تعداد صفحات : 448 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 25000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 272 صفحه

نوبت چاپ : سوم

سال نشر : 1394
قیمت : 15000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 256 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 14500 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 304 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 16000 تومان

نویسندگان : محمدحسین غوثی - پرویز درگی

پیشگفتار : پروفسور مسعود حیدری
تعداد صفحات : 200 صفحه

نوبت چاپ : هفتم، ویراست دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 15000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بعدی