تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسندگان : احمدآخوندی - محسن جاویدمؤید - محمدرضا حسن زاده جوانیان - مرتضی امیرعباسی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 444 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1392

قیمت : 25000 تومان

نویسنده : پروفسور مایکل آر. سولومون

مترجم : دکتر کامبیز حیدرزاده

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 768 صفحه (رحلی)/به همراه DVD سمینارهای آموزشی پروفسور مایکل آر. سولومون (با زیر نویس فارسی)

نوبت چاپ : اول (1392)

قیمت : 75000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 510 صفحه
نوبت چاپ : چهارم
سال نشر : 1392
قیمت : 24000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 264 صفحه
نوبت چاپ : چاپ بیستم
سال نشر : 1392
قیمت : 16000 تومان

نویسندگان : احمد آخوندی- محسن جاویدمؤید-

محمدرضا‌ حسن‌زاده‌ جوانیان-

مرتضی‌ امیرعباسی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 344 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1392
قیمت : 18000 تومان

نویسنده : نیرمالیا کومار

مترجم : دکتر سید محمود حسینی

پیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 232 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1392
قیمت : 12000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

بعدی