تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده: پرویز درگی

تعداد صفحات : 252 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1393

قیمت : 10000 تومان

نویسنده: پرویز درگی

تعداد صفحات : 396 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1393

قیمت : 16000 تومان

مؤلف: استیفن شیفمن

مترجم: دکتر احمد روستا - جهانبخش رحیمی باغملک

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 288 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1393

قیمت : 14000 تومان

مؤلف: جرمی کوردی

مترجم: دکتر احمد روستا - فرانک صالحی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 320 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1393

قیمت : 15000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 240 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1393
قیمت : 14000 تومان

نویسنده: پرويز درگي
تعداد صفحات : 248 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1393
قیمت : 10000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

بعدی