تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : محمدرضا محمدی

پیشگفتار: پرویز درگی

تعداد صفحات: 206صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر: 1393

قیمت : 10000 تومان

نویسنده : پرویز درگی

تعداد صفحات: 276 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر: 1393

قیمت : 12000 تومان

نویسنده : پروفسور مایکل آر. سولومون

مترجم : دکتر کامبیز حیدرزاده

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات: 768 صفحه ( جلد سخت، رحلی)/ به همراه DVD سمینارهای آموزشی پروفسور سولومون (با زیرنویس فارسی)

نوبت چاپ : دوم (1393)

قیمت : 85000 تومان

نویسنده: پرویز درگی

تعداد صفحات : 252 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1393

قیمت : 10000 تومان

نویسنده: پرویز درگی

تعداد صفحات : 396 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1393

قیمت : 16000 تومان

مؤلف: استیفن شیفمن

مترجم: دکتر احمد روستا - جهانبخش رحیمی باغملک

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 288 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1393

قیمت : 14000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بعدی