تازه ها
فهرست کتاب ها


مؤلف: ایمان مومنی سهراب
تعداد صفحات : 215 صفحه
نوبت چاپ : دوم
سال نشر : 1401
قیمت : 145.000 تومان

مدلهای تجاری مد

مؤلف: داریو گولیتزیا
مترجمان: دکتر روشنک داوری، یاسمن فرهنگ پور
تعداد صفحات : 320 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1400
قیمت : 80.000 تومان

ابزارهای مذاکره

مؤلف: راجر ولکما
مترجم: دکتر فریز طاهری کیا
تعداد صفحات : 255 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1400
قیمت : 90.000 تومان

چرا زنان خرید می کنند؟

مؤلف: بریدجیت برنان
مترجم: محمدمهدی سروریان
تعداد صفحات : 347 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1400
قیمت : 85.000 تومان

از سنگ تا لعل (مروری بر خاطرات یک کارآفرین) جلد دوم

گردآورنده و تألیف: یوسف داودی
تعداد صفحات : 215 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1400
قیمت : 60.000 تومان

از سنگ تا لعل (مروری بر خاطرات یک کارآفرین) جلد اول

گردآورنده و تألیف: یوسف داودی
تعداد صفحات : 211 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 50.000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

31

بعدی