تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده: پرويز درگي
تعداد صفحات : 248 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1393
قیمت : 10000 تومان

نویسنده: مارک گوبه

مترجم: خلیل جعفرپیشه

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 384 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1393

قیمت : 22000 تومان

مؤلف: حمید امامی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 256 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1393

قیمت : 17000تومان

ترجمه و تألیف: هاجر معیری فرد - الهام کیان مهر

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 176 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1393

قیمت : 7500 تومان

نویسندگان : احمدآخوندی - محسن جاویدمؤید - محمدرضا حسن زاده جوانیان - مرتضی امیرعباسی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 444 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1392

قیمت : 25000 تومان

نویسنده : پروفسور مایکل آر. سولومون

مترجم : دکتر کامبیز حیدرزاده

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 768 صفحه (رحلی)/به همراه DVD سمینارهای آموزشی پروفسور مایکل آر. سولومون (با زیر نویس فارسی)

نوبت چاپ : اول (1392)

قیمت : 75000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

بعدی