تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 200 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 14000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 228 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1393
قیمت : 12000 تومان

نویسنده : جفری ام.هایات
مترجم : مونا محمدزاده جور
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 192 صفحه
سال نشر : 1389
قیمت : 4800 تومان

نویسنده : استفن آیزاک
مترجم : سینا قربانلو

پپیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 320 صفحه

سال نشر : 1388
قیمت : 4800 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 192 صفحه
پیشگفتار : دکتر عبدالحمید ابراهیمی، دکتر مرتضی ایمانی راد، دکتر مرتضی عبادزاده، دکتر وفا غفاریان، دکتر داود مسگریان حقیقی
سال نشر : اول
قیمت : 4500 تومان

نویسندگان : پرویز درگی و سیدسعید میرواحدی
تعداد صفحات : 160 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1388
قیمت : 2900 تومان