تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 248 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1396
قیمت : 18000 تومان

نویسنده : مارک ایی. پری
مترجمان : پرویز درگی، محمد سالاری
تعداد صفحات : 408 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1393
قیمت : 21500 تومان

نویسنده : علی سلیمانی بشلی، وجیهه طالبی
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 248 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1396
قیمت : 18000 تومان

نویسنده : ستیلا باسقی
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 192 صفحه

نوبت چاپ : چاپ پنجم

سال نشر : 1396
قیمت : 14000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 224 صفحه

نوبت چاپ : چاپ چهارم

سال نشر : 1390
قیمت : 8500 تومان

نویسنده : شاز اسميلانسكي
مترجمان : پرویز درگی، محمد سالاری
تعداد صفحات : 352 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1389
قیمت : 30000 تومان