تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده: مارک گوبه

مترجم: خلیل جعفرپیشه

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 384 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1393

قیمت : 24000 تومان

مؤلف: حمید امامی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 256 صفحه

نوبت چاپ : هشتم

سال نشر : 1394

قیمت : 22000 تومان

ترجمه و تألیف: هاجر معیری فرد - الهام کیان مهر

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 176 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1396

قیمت : 15000 تومان

نویسندگان : احمدآخوندی - محسن جاویدمؤید - محمدرضا حسن زاده جوانیان - مرتضی امیرعباسی

پیشگفتار : پرویز درگی

تعداد صفحات : 444 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1392

قیمت : 25000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 510 صفحه
نوبت چاپ : پنجم
سال نشر : 1395
قیمت : 30000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 264 صفحه
نوبت چاپ : چاپ بیست و هفتم
سال نشر : 1396
قیمت : 25000 تومان

قبلی

1

...

21

22

23

24

25

26

27

28

29

...

31

بعدی