تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : پیتر فیسک
مترجم : سینا قربانلو
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 592 صفحه

نوبت چاپ: دوم
سال نشر : 1395
قیمت : 35000 تومان

نویسنده : لورا لوول
مترجمان : رضا نیاکان، آیدا برادری جمشیدی
تعداد صفحات : 200 صفحه

نوبت چاپ : سوم

سال نشر : 1393
قیمت : 8000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 248 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1396
قیمت : 15000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 248 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1396
قیمت : 18000 تومان

نویسنده : مارک ایی. پری
مترجمان : پرویز درگی، محمد سالاری
تعداد صفحات : 408 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1393
قیمت : 21500 تومان

نویسنده : علی سلیمانی بشلی، وجیهه طالبی
پپیشگفتار : پرویز درگی
تعداد صفحات : 248 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1396
قیمت : 18000 تومان