تازه ها
فهرست کتاب ها


مولف: کاترین کاپیتا

مترجم: خلیل جعفرپیشه

تعداد صفحات: 316 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1394

قیمت: 25000 تومان

 

مولف: نیل راکهام

مترجمان: دکتر فریز طاهری کیا و دکتر جواد عباسی

تعداد صفحات: 204 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر: 1398

قیمت: 30000 تومان

 

مولف: رضا سراجی

تعداد صفحات: 196 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1394

قیمت:  14000 تومان

نویسندگان: مایکل تی. بازورث، بن زولدان

مترجم: امیرمصطفی اعرابی پور

تعداد صفحات : 224 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 16000 تومان

نویسنده: فرزان تبریزی، فرهاد تبریزی

تعداد صفحات : 240 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 18000 تومان

نویسنده: کوین لین کلر

مترجم: دکتر امین اسداللهی

تعداد صفحات : 144 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 10000 تومان

قبلی

1

...

6

7

8

9

10

11

12

13

14

...

22

بعدی