تازه ها
فهرست کتاب ها


ترجمه و تألیف: جعفر واعظی

تعداد صفحات: 91 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 38,000 تومان

نویسنده: دان ریچارد ریسو، راس هادسون

مترجم: جعفر واعظی

تعداد صفحات: 927صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر:1397

قیمت: 120,000تومان

مؤلف: مجید اجاقی

تعداد صفحات: 120صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1398
قیمت : 22000تومان

تألیف و گردآوری: امیرخسرو فخریان

تعداد صفحات : 184 صفحه

نوبت چاپ : اول؛ ویراست دوم

سال نشر : 1398
قیمت : 25000 تومان

نویسنده: راجر دالی

مترجمان: پرویز درگی، دکتر حسین وظیفه دوست، بابک غضنفری اقدم

تعداد صفحات: 473 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر:1397

قیمت: 45000 تومان

نویسنده: سایمون هال

مترجمان: دکتر پریسا جعفری، دکتر سعیده صادقی افجه

تعداد صفحات: 168صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 25000تومان

قبلی

1

...

6

7

8

9

10

11

12

13

14

...

31

بعدی