تازه ها
فهرست کتاب ها


مؤلف: امیر رحیمی نژاد

تعداد صفحات: 128 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 18,000 تومان

مؤلف: مهندس حمید اسدبیگی

تعداد صفحات: 104صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 29,000 تومان

نویسندگان: امین صفری ـ جواد دل بیشه

تعداد صفحات: 204 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 30,000 تومان

ترجمه و تألیف: جعفر واعظی

تعداد صفحات: 91 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 38,000 تومان

نویسنده: دان ریچارد ریسو، راس هادسون

مترجم: جعفر واعظی

تعداد صفحات: 927صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر:1397

قیمت: 120,000تومان

مؤلف: مجید اجاقی

تعداد صفحات: 120صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1398
قیمت : 22000تومان

قبلی

1

...

5

6

7

8

9

10

11

12

13

...

31

بعدی