تازه ها
فهرست کتاب ها


مؤلفان: محسن سیفی، محمدمهدی علی نژاد، روزبه خسروی مقدم

تعداد صفحات: 264 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 40,000 تومان

 

مؤلف: فیل جونز

مترجمان: دکتر احمد صفار ـ دکتر حمیدرضا نژادعلی لفمجانی

تعداد صفحات: 111 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 25,000 تومان

نویسنده: لارس اسوندسن

مترجمان: دکتر ابوالفضل داودی رکن آبادی، دکتر شهناز نایب زاده، فتانه ذوالفقاری خرشکی

تعداد صفحات: 198 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 38,000 تومان

مؤلف: امیر رحیمی نژاد

تعداد صفحات: 128 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 18,000 تومان

مؤلف: مهندس حمید اسدبیگی

تعداد صفحات: 104صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 29,000 تومان

نویسندگان: امین صفری ـ جواد دل بیشه

تعداد صفحات: 204 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 30,000 تومان

قبلی

1

...

5

6

7

8

9

10

11

12

13

...

31

بعدی