تازه ها
فهرست کتاب ها


مؤلفان: دکتر سید سعید میرواحدی و ندا موسوی

تعداد صفحات: 96 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 6/000 تومان

 

 

مؤلف: باقر ناصری

تعداد صفحات: 106 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 14/000 تومان

مؤلف: کارماین گالو

مترجمان: سعید مقدّسی و مهدی معین

تعداد صفحات: 256 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 20/000 تومان

مؤلفان: دکتر محمد مهدی ابریشم کار و جواد خزائی پول و دکتر سید محسن علامه

تعداد صفحات: 200 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 14/000 تومان

مؤلفان: اسکات هریس و کوین آگرمن

مترجمان: طیبه فروغی فر و سجاد خزائی

تعداد صفحات: 184 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 17/500 تومان

مؤلف: جهانشاه محرابیان

تعداد صفحات: 184 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر: 1395

قیمت: 18/500 تومان

قبلی

1

...

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

22

بعدی