تازه ها
فهرست کتاب ها


مؤلفان: محسن سیفی ـ ریحانه السادات طبائیان ـ داریوش هادی مقدم جونقانی ـ حمیدرضا ابوطالبی

تعداد صفحات: 340 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 55,000 تومان

مؤلف: اسحاق قورچی بیگی

تعداد صفحات: 100 صفحه

نوبت چاپ: سوم

سال نشر: 1398

قیمت: 15,000 تومان

مؤلف: پاتریک لیمگروبر

تعداد صفحات: 120صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 30,000 تومان

مؤلف: ریچ هوروات

تعداد صفحات: 147 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 27,000 تومان

مؤلف: پروفسور علی صنایعی

تعداد صفحات: 199 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 28,000 تومان

نویسندگان: دوریانا دال پالو، کلودیا دی جیورجی، بئاتریس لرما، الئونورا بوئیاتی

مترجم: دکتر حمید اکبریه

تعداد صفحات: 155صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 26,000 تومان

قبلی

1

...

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

31

بعدی