تازه ها
فهرست کتاب ها


مؤلف: ریچ هوروات

تعداد صفحات: 147 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 27,000 تومان

مؤلف: پروفسور علی صنایعی

تعداد صفحات: 199 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 28,000 تومان

نویسندگان: دوریانا دال پالو، کلودیا دی جیورجی، بئاتریس لرما، الئونورا بوئیاتی

مترجم: دکتر حمید اکبریه

تعداد صفحات: 155صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 26,000 تومان

مؤلفان: محسن سیفی، محمدمهدی علی نژاد، روزبه خسروی مقدم

تعداد صفحات: 264 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 40,000 تومان

 

مؤلف: فیل جونز

مترجمان: دکتر احمد صفار ـ دکتر حمیدرضا نژادعلی لفمجانی

تعداد صفحات: 111 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 25,000 تومان

نویسنده: لارس اسوندسن

مترجمان: دکتر ابوالفضل داودی رکن آبادی، دکتر شهناز نایب زاده، فتانه ذوالفقاری خرشکی

تعداد صفحات: 198 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 38,000 تومان

قبلی

1

...

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

31

بعدی