تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده: دان ریچارد ریزو

مترجم:جعفر واعظی

تعداد صفحات: 248 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 18/000 تومان

نویسنده: نیل رکهم

مترجم:بابک مروانی

تعداد صفحات: 247 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 23/000 تومان

قطب‌نمای مدیران توسعه بازار با نگرش بازار ایران

مؤلف:پرویز درگی

تعداد صفحات: 311 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 35/000 تومان

فروشنده- فروش گام به گام بیمه عمر

مؤلف: مجید اجاقی

پیشگفتار:پرویز درگی

تعداد صفحات: 237 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 22/000 تومان

مؤلفان:پرویز درگی-سعید محمدی

تعداد صفحات: 133 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر: 1398

قیمت: 22000 تومان

مؤلف: نسیم توکل

تعداد صفحات: 159 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 15/000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

22

بعدی