تازه ها
فهرست کتاب ها


هوش مصنوعی کاربردی برای رهبران کاروکسب

مؤلفان: ماریا یائو، مارلین جیا، آدلین ژائو

مترجمان: محمدحسین رئیسی، نیما پیشوا، علی نیک سرشت

تعداد صفحات : 215 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1399
قیمت : 38,000 تومان

مؤلفان: جمعی از نویسندگان مؤسسه هاروارد بیزینس ریویو

مترجمان: پرویز درگی ـ مرتضی امیرعباسی

تعداد صفحات : 192 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1399
قیمت : 25,000 تومان

راهنمای A تا Z برندسازی شخصی در عص رسانه های دیجیتال

مؤلفان: ست پرایس ـ بری فلدمن

مترجمان: دکتر ناصر آزاد ـ دکتر پریسا قندور

تعداد صفحات : 335 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1399
قیمت : 50,000 تومان

استراتژی بازاریابی دیجیتال

نویسنده: سایمون کینگزنورث

مترجمان: علی نیک سرشت، محمدحسین رئیسی، فرزانه نیک سرشت

تعداد صفحات : 288 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1399
قیمت : 70.000 تومان

چم و خم مدیریت

مؤلف: دیو اندرسون

مترجمان: پرویز درگی ـ مرتضی امیرعباسی

تعداد صفحات : 176 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1399
قیمت : 32,000 تومان

مدلهای مذاکره

 

مؤلف: محمدحسین غوثی

تعداد صفحات : 195 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1399
قیمت : 39,000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

31

بعدی