تازه ها
فهرست کتاب ها


مؤلف: جیم بلیت

مترجمان: دکتر حسین وظیفه دوست و پرویز درگی

تعداد صفحات: 271 صفحه

نوبت چاپ: سوم

سال نشر: 1398

قیمت: 30000 تومان

مؤلف: دیل ای.زند

مترجمان: دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی و سید محمدناصر رضوی حیدری و حسین عسکری پورگلویک

تعداد صفحات: 376 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 30/000 تومان

مؤلفان: پاتریک ام جورجز و آنه سوفی بایل تورتولیو و میشل بادوک

مترجمان: پروین افشار و متین رشیدی آستانه و مهسان افشار

تعداد صفحات: 328 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 26/000 تومان

مؤلف: خلیل جعفرپیشه

تعداد صفحات: 136 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 7/000 تومان

مؤلف: جری رکلی

مترجمان: دکتر امین اسداللهی و مهدی خیرآبادی

تعداد صفحات: 207 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 16/000 تومان

مؤلفان: گروه متخصصان بازاریابی بین المللی GCCRM

مترجم: نیلوفر شهدوست

تعداد صفحات: 95 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 5/000 تومان

قبلی

1

...

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

22

بعدی