تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : راجر ای .اکستل
مترجم: ابراهیم زارع پور  
تعداد صفحات : 275 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1396
قیمت : 30000 تومان

نویسنده : بهرنگ بینش
تعداد صفحات : 171صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1396
قیمت : 15000تومان

نام نویسنده ارژنگ قدیری-اندی هابر ماچر-تئو پیترز

نام مترجم حسین وظیفه دوست-پرویز درگی انتشارات بازاریابی

سال چاپ1396

تعداد صفحه303

قیمت:32/000تومان

نام نویسنده حجت اله دهقان-سید باقر فتحی

نام مترجم - انتشارات بازاریابی

سال چاپ1396

تعداد صفحه271

قیمت 25/000تومان 

نام نویسنده :پرویز درگی-محمدرضا حسن زاده جوانیان

نام مترجم - انتشارات بازاریابی

سال چاپ1396

تعداد صفحه183
قیمت:15/000تومان

 

 

نام نویسنده احمد آخوندی-محسن جاوید موید-محمدرضا حسن زاده جوانیان-سیداحسان گلپرور

 انتشارات :بازاریابی

سال چاپ:1396

تعداد صفحه:168

قیمت : 15000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

22

بعدی