تازه ها
فهرست کتاب ها


تخت پروکروستس؛ رهایی از حماقتهای انسان مدرن

مؤلف: نسیم نیکلاس طالب
مترجم: دکتر کیوان شعبانی مقدم
تعداد صفحات : 232 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 25,000 تومان

نقش اساتید و متفکران عوضی در کاروکسب

مؤلف: نسیم نیکلاس طالب
مترجم: دکتر کیوان شعبانی مقدم
تعداد صفحات : 336 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 37,000 تومان

مدیران عوضی

مؤلف: ریچارد ای. موران
مترجم: دکتر کیوان شعبانی مقدم
تعداد صفحات : 199 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 35,000 تومان

هوش مصنوعی کاربردی برای رهبران کاروکسب

مؤلفان: ماریا یائو، مارلین جیا، آدلین ژائو

مترجمان: محمدحسین رئیسی، نیما پیشوا، علی نیک سرشت

تعداد صفحات : 215 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1399
قیمت : 38,000 تومان

مؤلفان: جمعی از نویسندگان مؤسسه هاروارد بیزینس ریویو

مترجمان: پرویز درگی ـ مرتضی امیرعباسی

تعداد صفحات : 192 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1399
قیمت : 25,000 تومان

راهنمای A تا Z برندسازی شخصی در عص رسانه های دیجیتال

مؤلفان: ست پرایس ـ بری فلدمن

مترجمان: دکتر ناصر آزاد ـ دکتر پریسا قندور

تعداد صفحات : 335 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1399
قیمت : 50,000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

31

بعدی