تازه ها
فهرست کتاب ها


اهرم در مذاکره

مؤلف: راجر ولکما
مترجمان: دکتر فریز طاهری‌کیا ـ ایمان اخباراتی
تعداد صفحات : 224 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 40,000 تومان

بلاکچین

مؤلفان: جمعی از نویسندگان مؤسسه هاروارد بیزینس ریویو
مترجمان: علی نیک سرشت ـ محمدحسین رئیسی
تعداد صفحات : 196 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 25,000 تومان

بازاریابی ویژه‌ی زنان نسل هزاره

مؤلف: آن آرنوف فیشمن
مترجم: فاطمه درگی
تعداد صفحات : 124صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 15,000 تومان

تخت پروکروستس؛ رهایی از حماقتهای انسان مدرن

مؤلف: نسیم نیکلاس طالب
مترجم: دکتر کیوان شعبانی مقدم
تعداد صفحات : 232 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 25,000 تومان

نقش اساتید و متفکران عوضی در کاروکسب

مؤلف: نسیم نیکلاس طالب
مترجم: دکتر کیوان شعبانی مقدم
تعداد صفحات : 336 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 37,000 تومان

مدیران عوضی

مؤلف: ریچارد ای. موران
مترجم: دکتر کیوان شعبانی مقدم
تعداد صفحات : 199 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 35,000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

31

بعدی