تازه ها
فهرست کتاب ها


بازاریابی اینفلوئنسری برای برندها

مؤلف: آرون لوین
مترجمان: دکتر محمدرضا حسن زاده جوانیان، فاطمه درگی، فرزان رحمانی، پریا صیادی
تعداد صفحات : 211 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 55,000 تومان

تلنگرهای طلایی برای نسل هزاره

مؤلف: ریچارد ای. موران
مترجمان: دکتر کیوان شعبانی مقدم - سید سجاد حسینی
تعداد صفحات : 91 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 28,000 تومان

مستطاب کاروکسب

مؤلف: ریچارد ای. موران
مترجم: دکتر کیوان شعبانی مقدم
تعداد صفحات : 247 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 58,000 تومان

مدیریت برند شخصی بر پایه ی خودمدیریتی

مؤلف: پرویز درگی
تعداد صفحات : 188 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 45,000 تومان

شناخت بیماریهای کاروکسب و راههای درمان آنها

مؤلف: پرویز درگی
تعداد صفحات : 307 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 65,000 تومان

مدیریت بازسازی در 100 روز

مؤلف: جف سندز
مترجم: پوریا روانستان
تعداد صفحات : 267 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 48,000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

31

بعدی