انتشارات بازاریابی:مرجع کتب بازاریابی و فروش » صفحه 2
تازه ها
فهرست کتاب ها


نام نویسنده حجت اله دهقان-سید باقر فتحی

نام مترجم - انتشارات بازاریابی

سال چاپ1396

تعداد صفحه271

قیمت 25/000تومان 

نام نویسنده :پرویز درگی-محمدرضا حسن زاده جوانیان

نام مترجم - انتشارات بازاریابی

سال چاپ1396

تعداد صفحه183
قیمت:15/000تومان

 

 

نام نویسنده احمد آخوندی-محسن جاوید موید-محمدرضا حسن زاده جوانیان-سیداحسان گلپرور

 انتشارات :بازاریابی

سال چاپ:1396

تعداد صفحه:168

قیمت : 15000 تومان

نویسنده: دان ریچارد ریزو

مترجم:جعفر واعظی

تعداد صفحات: 248 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 18/000 تومان

نویسنده: نیل رکهم

مترجم:بابک مروانی

تعداد صفحات: 247 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 23/000 تومان

قطب‌نمای مدیران توسعه بازار با نگرش بازار ایران

مؤلف:پرویز درگی

تعداد صفحات: 311 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 35/000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

18

بعدی