تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : محمدرضا طاهری
تعداد صفحات :152 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 19000 تومان

نویسنده : علی خادم الرضا
تعداد صفحات: 168 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 24000 تومان

نویسنده : دیو اندرسون

مترجمان: پرویز درگی، آرش رضاپور، مرتضی امیرعباسی، زهرا پاک آئین 
تعداد صفحات : 180 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 17000 تومان

نویسنده : اسحاق قورچی بیگی
تعداد صفحات : 80 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 15000 تومان

نویسنده : بروس ای.نیومن

مترجمان: شهاب طلایی شکری/ دکتر مهدی عبدالحمید
تعداد صفحات : 216 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 35000 تومان

نویسنده : علیرضا داداشی
تعداد صفحات : 184 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 15000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

22

بعدی