تازه ها
فهرست کتاب ها


فروش عالی در فروشگاه به زبان مدیر بازاریابی

گردآورنده و تألیف: داریوش عزیززاده
تعداد صفحات : 163 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 75.000 تومان

دهه ی هفتادی ها آدم فضایی نیستند

مؤلف: گویی کاستین
مترجم: فاطمه درگی
تعداد صفحات : 192
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 40,000 تومان

تجزیه و تحلیل بازاریابی دیجیتال

مؤلف: کوین هارتمن
مترجمان: محمدحسین رئیسی، علی نیک سرشت، فرزانه نیک سرشت
تعداد صفحات : 335 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 60.000 تومان

باشگاه مشتریان

مؤلف: امیرخسرو فخریان
تعداد صفحات : 251 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 55000 تومان

درآمدزایی عملیاتی در باشگاههای ایران

مؤلفان: امین کریمیان، مجتبی لطفی
تعداد صفحات : 80 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 50.000 تومان

پیاده سازی فرهنگ کوچینگ در سازمانها

مؤلفان: جیلیان جونز، روگورل
مترجمان: افشین چایچی نصرتی، افشین محمد، افشین وزیریان
تعداد صفحات : 244 صفحه
نوبت چاپ : اول
سال نشر : 1399
قیمت : 68,000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

31

بعدی